Ne-Yo : Tous les articles contenant le tag Ne-Yo

Ne-Yo: 480 articles contenant le tag Ne-Yo

 • Mika dévoile le tube « Who’s Gonna Love Me Now »
  Mika dévoile le tube « Who’s Gonna Love Me Now »
  il y a 53 jours par Julia Manon | Musique
  ... de découvrir les tubes « Yo Yo » ainsi que « Boléro...
  mp3musique.canalblog.com
 • Estati <b>yo</b> nan Legliz katolik
  Estati yo nan Legliz katolik
  il y a 1864 jours par Emanley | Religions et Croyances
  ... pèp Israyèl yo, yo pran pousyè tè yo mete sou tèt yo. Yo rete konsa... yo : nou pa pwostène devan Tabènak yo, Lotèl yo, èstati yo, mèb yo, skilti yo, men sa yo reprezante a ; e sa yo...
  emanley12.canalblog.com
 • Dimanch Fanmiy ki sen an - C
  Dimanch Fanmiy ki sen an - C
  il y a 281 jours par Emanley | Religions et Croyances
  ... yo paka bay timoun yo tout sa yo bezwen, yo toujou rete paran. Timoun yo... paka satisfè yo nan tout bagay, yo paka tande paran yo. Epoutan yon... panse se yo ki plase pou yo di tèt yo si yo fiy oubyen si yo gason. Se rezo sosyal yo...
  emanley12.canalblog.com
 • Meditasyon pou 16yèm Dimanch Tan Òdinè B
  Meditasyon pou 16yèm Dimanch Tan Òdinè B
  il y a 443 jours par Emanley | Religions et Croyances
  ..., envite moun yo konvèti, chase demon yo, geri malad yo e ede pi fèb yo ak sila yo ki... bilan sou sa yo fè. Yo te kontan, men yo te fatige tou... yo ki pou kont yo, konseye sila yo ki pèdi chemen yo, konsole sila yo ki nan lapenn, ede sila yo...
  emanley12.canalblog.com
 • RANKONT MANMAN MARI <b>YO</b> AK PITIT LI A JEZIKRI
  RANKONT MANMAN MARI YO AK PITIT LI A JEZIKRI
  il y a 1962 jours par Emanley | Religions et Croyances
  ... Jezi yo te gen pwoblèm, yo t ap enkyete yo poutèt sa yo t... li yo, jije tèt yo e kondane tèt yo yo menm ; paske yo refize soti nan peche yo... Pè konsilyè yo panse. Yo pa neglije refleksyon tewolojyen yo, men yo envite nou...
  emanley12.canalblog.com
 • Meditasyon pou 27 Dimanch B
  Meditasyon pou 27 Dimanch B
  il y a 345 jours par Emanley | Religions et Croyances
  ... anpil moun, sitou jèn yo, pè angaje yo nan sakreman maryaj la... litijime rezon yo bay yo, tankou enfidelite ak paske yo pè angaje yo pou tout rès lavi yo... Jezi fè? Pou rezoud yo, Jezi voye yo nan kòmansman kote ki...
  emanley12.canalblog.com
 • Moun Nazaret <b>yo</b> refize kwe nan Jezi
  Moun Nazaret yo refize kwe nan Jezi
  il y a 457 jours par Emanley | Religions et Croyances
  ... yo, se ofisyèl yo nan Tanp la ak nan Sinagòg yo, Farizyen yo, Sadiseyen yo, Pwofesè yo, Ewodyen, elatriye, ki... yo yo pa menm gen pasyans site non yoYo panse yo konnen Jezi, epoutan yo... lavi moun yo, se konvèsyon yo, se chanje kè yo… Se sa yo ki...
  emanley12.canalblog.com
 • Meditasyon pou gran fèt Lapannkot - C
  Meditasyon pou gran fèt Lapannkot - C
  il y a 121 jours par Emanley | Religions et Croyances
  ... konn rele l fèt Semèn yo. Yo te konn rele l tou... esplike. » Frèm ak sèm yo, si nan tan lontan, lògèy... nou rasanble tout pitit Bondye yo ki gaye, ki paka antann... kap bon pou yo, pou fanmi yo, pou peyi yo ak pou mond... gason ak pitit fi Bondye yo, fete Lapannkot, se dakò konsidere...
  emanley12.canalblog.com
 • Meditasyon pou 33e Dimanch B
  Meditasyon pou 33e Dimanch B
  il y a 324 jours par Emanley | Religions et Croyances
  ... di a, sekè anpil nan yo pran Pawòl Bondye, èspesyalman pòsyon... a, pou apiye pwofesi yo. Paske yo tande pale de anpil katastwòf... L pwòch tout ti piti yo èspesyalman. Kifè, chak fwa kretyen... moral yo, eprèv fizik yo (maladi), ak eprèv ekonomik yo, eprèv familyal yo rive...
  emanley12.canalblog.com
 • Lasonpsyon Lavyèj Mari nan Wotè Syèl <b>yo</b>
  Lasonpsyon Lavyèj Mari nan Wotè Syèl yo
  il y a 415 jours par Emanley | Religions et Croyances
  ... monte   Frèm ak sèm yo, nan Legliz la, genyen anviwon... menm bagay. 2 solanite sa yo, se Lasansyon ak Lasonpsyon. Lasansyon... Dòmisyon. Oryan ak Oksidan itilize, yo chak, yon langaj diferan pou... separe anpil kado bay moun yo. » Premye Kado lap distribiye...
  emanley12.canalblog.com

Top messages Religions et Croyances